Työehtosopimus on lakia parempi

Keskiviikko 20.1.2021 klo 13.14

Työehtosopimuksilla on sovittu lain minimivaatimuksia paremmin monessa asiassa. Metso- Outotecissä noudatetaan Teknologiateollisuuden ja YTN:n välistä työehtosopimusta. 

Sekin työehtosopimus on monessa asiassa lakia parempi. 

https://ytn.fi/tes-ja-sopimustoiminta/tes-on-lakia-parempi/

Työaikalakiopas

Perjantai 20.11.2020

Työaikalaki pitää sisällään paljon jokaisen ylemmän toimihenkilön arkeen vaikuttavia asioita.  Asia koskee jokaista ja siksi lain koukeroihin kannattaa perehtyä lukemalla työaikalaki opas: 

https://ytn.fi/wp-content/uploads/2020/12/ytn_tyoaikalaki-opas_a4_wwwversio.pdf

Avainsanat: työaikalaki, opas, ytn

Palkkatutkimus 2018

Keskiviikko 18.4.2018 klo 12.32

MYT:n palkkatutkimus 2018 on laitettu käyntiin yhteistyössä YTN:n ja IL:n kanssa. Vastausprosentti on perinteisesti ollut korkea ja tavoitteena on päästä korkeampaan prosenttiin kuin aiemmin. 

Avainsanat: tutkimus, palkka, myt

Kevättä kohti

Tiistai 27.2.2018

Vuosi 2018 on lähtenyt liikkeelle valoisissa merkeissä. Taantumasta tuntuu kuluneen jo pitkän aikaa ja talouden rattaa pyörivät vauhdikkaasti. Yritysten tuottamasta hyvästä kuuluu osa tekijöillekin. Yritysyhdistys pyrkii vaikuttamaan hyvän oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

MYT palkkatutkimus 2016

Tiistai 18.10.2016 klo 9.28

MYT on tehnyt palkkatutkimuksia parinkymmenen vuoden ajan. Vuoden 2016 tutkimuksen aineisto saatiin kesälomien jälkeen kasaan. Tutkimustulosten käsittely on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäisiä tuloksia saadaan julkaistua. Henkilöstön palkitseminen on tärkein yrityksen toiminnan avaintekijä. Sillä saadaan henkilöstöä sitoutettua yritykseen, motivoitua henkilöstöä, se on myös työhyvinvoinnin yksi avaintekijä sillä palkitsemisella on suora linkki ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Tutkimuksen perusteella yrityksen kannattaisi nostaa suoritustasoaan panostamalla henkilöstön palkitsemiseen huomattavasti nykyistä enemmän.

MYT kiittää kaikkia vastanneita ja tutkimuksen tekemiseen osallistuneita.

Metso Minerals irtisanoo 44 ihmistä

Tiistai 5.1.2016 klo 10.29

Metso on päättänyt irtisanoa 44 ihmistä Metso Mineralsista pääosin Tampereelta.

http://www.metso.com/news/2016/1/metso-concludes-employee-negotiations-in-finland/

Vapaa-aikanamatkustamisesta uusi sopimus

Torstai 28.5.2015 klo 11.12

Vapaa-aikanana matkustamisen korvaamisesta on neuvoteltu uusi sopimus.

Palkkatutkimus 2014 tulokset julkaistu

Tiistai 20.1.2015 klo 8.53

MYT:n tekemän palkkatutkimuksen tulokset on nyt julkaistu. Jäsenet ovat saaneet kattavan aineiston palkoista yksiköittäin ja tutkimusraportit muista aiheista. Kiitos kaikille vastanneille. 

Palkkatutkimus 2014

Maanantai 3.11.2014 klo 11.09

Yhdistyksen vuoden 2014 palkkatutkimus on käynnissä. Vastausaikaa on 15.12 asti. Vastaajia on ollut aikaisempina vuosina runsaasti. Odotamme, että tänä vuonna saamme ennätyksellisen vastausprosentin. Uutena elementtinä tutkimuksessa on työhyvinvointi. Yhdistyksenä haluamme panostaa työhyvinvoinnin edistämiseen. Kun ihmiset voivat hyvin, näyttävät yrityksen muutkin mittarit kaakkoon. Näin rakennamme yhdessä parasta työpaikkaa.

Eläkeratkaisu

Torstai 9.10.2014 klo 21.20

Insinööriliitto IL ry:n mukaan eläkeratkaisun muutokset pähkinänkuoressa: 


- Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain, eläkeikä nousee vuodesta 2017 lähtien 3 kk/vuodessa.

- Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta.

- Eläkettä kertyy 17-vuotiaasta vanhuuseläkkeen alaikärajaan 1,5 % koko palkasta. Korotettu karttuma 1,9 % 53–62-vuotiaille poistuu.

- Ikävuosina 65–70 lykkäyskorotus 0,4 %/kk, superkarttuma poistuu.

- Työkyvyttömyyseläke ja eläkeputki säilyvät.

- Uutena työuraeläke, jolle voi päästä fyysistesti tai henkisesti raskaassa ammatissa ollut henkilö työskenneltyään vähintään 38 vuotta.

- Maksussa olevat eläkkeet pysyvät ennallaan.

- Karttumat tulevat voimaan heti, kun lait astuvat voimaan, todennäköisesti vuonna 2017.

- Eläkemaksut eivät nouse.

- Jos työurat eivät pitene, eläkkeet pienenevät.

Akava ei hyväksynyt neuvottelutulosta ja jäi eläkeratkaisun ulkopuolelle, sillä se piti ratkaisua jäsentensä kannalta epäoikeudenmukaisena.

AKAVA Pirkanmaa järjestää yhteistyössä Tampereen Insinöörien kanssa tilaisuuden asiasta Tampereella 23.10.

Lakkovaroitus Metso Automationin Ranskan yksikössä

Keskiviikko 30.4.2014 klo 9.05

Metso Automation SAS:n Ranskan yksikön henkilöstö on antanut lakkovaroituksen. Syinä ovat suoran kommunikoinnin puute henkilöstön ja johdon välillä, puuttuva keskustelu mahdollisuuksista välttää irtisanomiset. Henkilöstön mielestä yrityksen perustelut "yrityksen taloudellisella tilanteella" suunnitelluille irtisanomisille ja lomautuksille ei ole relevantti. Henkilöstö on huolissaan koko yksikön tulevaisuudesta ja vaatii lakolla irtisanomissuunitelman peruuttamista ja takeita yksikön tulevaisuudesta. Lakko alkaa maanantaina 5.5.2014

Insinööriliiton jäsenmaksut veroehdotuksessa

Maanantai 28.4.2014 klo 12.08

Veroehdotuksessa on ollut Insinööriliiton jäsenmaksujen osalta puutteita. Jäsenmaksutiedot v. 2013 osalta ovat lähteneet jäsenrekisteriohjelman vaihdosta johtuen verottajalle puutteellisena eli käytännössä osalla ihmisistä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ainoastaan jäsenmaksut ajalta 1.1. – 30.6.2013. Henkilön ei tarvitse olla Insinööriliittoon asian johdosta yhteydessä, vaan liitto tallentaa/täydentää tietoja verottajalle sitä mukaa kun viime vuoden listoja saadaan tallennettua järjestelmiin. Insinööriliitto selvittää asiaa ja lopullisessa verotuksessa jäsenmaksutiedot tulevat olemaan oikein.

Metso vähentää 40 ihmistä lisää Tampereelta

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.54

Metso päätti Metso Minerals Oy:n Tampereen valimoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Niiden lopputuloksena Metso vähentää 40 työpaikkaa. Metso kertoo jatkavansa myyntineuvotteluja ja kertoo, että valimon lopettamistakaan ei ole vielä poissuljettu.  Valimo täyttää sata vuotta parin vuoden päästä.

Uusi vuosi uudessa Metsossa

Tiistai 7.1.2014 klo 15.27

Vuosi 2014 on lähtenyt käyntiin uudessa Metsossa. Viime vuosi oli henkilöstön kannalta äärimmäisen karu: SAK:n tilastojen mukaan Metso irtisanoi 1157 ihmistä vuonna 2013 saaden kyseenalaisen kunnian vuoden suurimpana irtisanojana. Nyt yritys on jakautunut kahtia Valmetiin ja Metsoon, jotka aloittivat itsenäisinä osakeyhtiöinä tämän vuoden alusta. Odotukset uudelle pienemmälle ja entistä tiiviimmin keskittyneelle yhtiöille ovat suuret. Myös henkilöstö odottaa paljon: pienemmässä yrityksessä henkilöstö odotttaa yhteistyön olevan tiiviimpää ja rakentavampaa. Henkilöstöön satsatut eurot kun tulevat varmasti korkojen kera takaisin. Sijoittajille ulosmaksettujen eurojen hyötyä yritykselle itselleen onkin jo vaikeampi mitata. Tästä lähdetään vuoteen 2014 toiveikkaasti eteenpäin katsoen.

Avainsanat: Metso, Valmet, jakautuminen

Valmet Automotiven omistus muuttui

Keskiviikko 1.1.2014

Metso kertoi, että Valmet Automotiven omistus Metsossa laski alle 50%:n Valmetin ja Metson omistusjärjestelyjen myötä. Koska Metson omistus laski alle 50%:n, se tulee jatkossa käsittelemään Valmet Automotivea sijoituksena sen sijaan, että se olisi erikseen raportoitava yhtiö. Metson tarkempi tiedote löytyy linkin takaa.

Avainsanat: Metso, Valmet, Automotive, omistus

Energia- ja kuituliiketoimintalinjojen YT neuvottelut päättyivät

Keskiviikko 4.12.2013

Metso päätti irtisanoa Energia-liiketoiminnasta 172 ihmistä 3.12 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Lisäksi yritys päätti lomauttaa ihmisiään eri mittaisiksi ajanjaksoiksi talven ja kevääb 2014 aikana.  Kudokset liiketoiminnasta yritys ilmoitti vähentävänsä 20 ihmistä. Yritys sulkee Messukylän tehtaan ja leikkaa kapasiteettia Lahdesjärven tehtaalla Tampereella.

Metso aloitti jälleen henkilöstövähennyksiin tähtäävät neuvottelut

Maanantai 21.10.2013 klo 11.53

Metso aloitti jälleen henkilöstön vähentämiseen tähtäävät YT-neuvottelut. Tällä kertaa kohteena ovat Metso Automation, Metso Minerals ja Metson pääkonttoritoiminnot.

Asialistalla ovat tällä kertaa 50 ihmisen työttömäksi saattaminen pääkonttorista ja Automationista ja mahdollisesti koko valimon sulkeminen Metso Mineralsilta ja maksimissaan 240 ihmisen työttömäksi tekeminen Tampereella. 

Työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Keskiviikko 16.10.2013 klo 14.52

YTN on saavuttanut neuvottelutuloksen ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. YTN:n hallitus käsittelee vielä neuvottelutulosta YTN:n tietojen mukaan 25.10.

MYT tuomitsee MYT ry:n puheenjohtajan irtisanomisen

Perjantai 4.10.2013 klo 10.32

Metso irtisanoi henkilöstöä useilla eri foorumeilla edustaneen, varaluottamusmiehenä toimineen Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry:n puheenjohtajan. Hänellä on yli 22 vuoden ura Metsossa. Ihmisten tulisi Suomen lainsäädännönkin mukaan pystyä keskustelemaan asioista työnantajan kanssa. Tällä irtisanomisella työnantaja tuhoaa työpaikan demokraattista järjestelmää, jonka kautta ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Työnantaja on yksilöä vahvempi osapuoli, jonka toivoisi käyttäytyvän vastuullisesti vaikeitakin asioita käsitellessä. Tällaiset toimenpiteet romuttavat luottamuksen. Ylempien toimihenkilöiden henkilöstön edustajat hoitavat luottamustehtäviään Metsossa oman toimensa ohella. Tällä irtisanomisella työantaja ei voita mitään. Kerrannaisvaikutuksena tällaiset toimenpiteet eivät voi olla vaikuttamatta koko henkilöstöön.

Demokraattinen ja oikeudenmukaiseksi koettu johtamistapa hyödyttää eniten työnantajaa työntekijöiden kohentuneen todellisen sitoutumisen ja hyvinvoinnin kautta. Todelliseen sitoutumiseen vaaditaan molemminpuolista luottamusta. Sitä on vaikea rakentaa, mutta se on helppo rikkoa. On vaikea ymmärtää, miten tällä tavalla saadaan aikaan tuloksia yhdessä.
Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry vaatii työnantajaa edustavien ihmisten purkavan irtisanomispäätöksensä.

Avainsanat: Metso, irtisanominen, YT, Paper, MYT, puheenjohtaja

Vanhemmat kirjoitukset »