Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Raimo Brand, raimo.brand(miukumauku)metso.com
3. Rekisterin nimiJäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteTietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloajäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimetTapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen,toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
5. Rekisterin tietosisältöNimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikkaJäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot, YTN:n alaisen liiton jäsenyys
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen itsensä luovuttamat tiedotHenkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry:lle
7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja voidaan luovuttaa tarpeen mukaan YTN:n jäsenliittojen välillä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelleHenkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa YTN:n jäsenliittojen välillä.
9. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaikaRekisteriin kuuluvia tietoja säilytetään yhdistyslain määrämä ajanjakso, kun jäsen on ilmoittanut erostaan tai jäsen on erotettu.
Rekisterin tiedot on tallennettu palvelimelle. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostilla kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.