Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ynnä muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Kokoaa Metso-Outotec konsernin ylemmät toimihenkilöt yhdistyksen jäsenyyteen tukeakseen heitä lähinnä työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana;

Harjoittaa tarkoituksensa mukaista ammatillista ja työmarkkinallista valistus-, tiedotus- , tutkimus- ja koulutustoimintaa;

Pyrkii paikalliseen yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien kanssa ja käy yhteistyössä näiden kanssa neuvotteluja työnantajan kanssa jäsentensä palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä;

On yhteydessä niihin työmarkkinajärjestöihin, joihin sen jäsenet kuuluvat, pitäen ne tietoisena työsuhteisiin liittyvien sopimusten tekemistä tai muuttamista koskevien neuvottelujen yleisestä kulusta ja antaen etukäteen tietoja sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä näille työmarkkinajärjestöille;

Ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen jäsenet kuuluvat, mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan;

Suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden työmarkkinajärjestöjen, joihin sen jäsenet kuuluvat, antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlaiset tehtävät;

Tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä.

Yhdistys on Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:n yritysyhdistys.