Työaikalakiopas

Perjantai 20.11.2020


Työaikalaki pitää sisällään paljon jokaisen ylemmän toimihenkilön arkeen vaikuttavia asioita.  Asia koskee jokaista ja siksi lain koukeroihin kannattaa perehtyä lukemalla työaikalaki opas: 

https://ytn.fi/wp-content/uploads/2020/12/ytn_tyoaikalaki-opas_a4_wwwversio.pdf

Avainsanat: työaikalaki, opas, ytn